Skip to navigation Skip to events Skip to content
artikkelbilde

Trygge rammer

Denne flotte buketten er prosjektledere for «Trygge Rammer» ?

Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2021 og arbeider for regional bransjeutvikling av spillnæringen ?

Prosjektet er støttet av Work-Work, Kulturrådet og Trøndelag fylkeskommune?