Skip to navigation Skip to events Skip to content
Tuesday
26.
Feb 2019
08:00

+Trondheim+ design-thinking workshop

Når : Tirsdag 26.februar, kl. 08:00 – 12:00
Hvor : Work-Work, Munkegata 58
Påmelding : https://work-work.hoopla.no/sales/plusstrondheimworkshop

NTNU Vitenskapsmuseet, Work-Work, Breach og Maroto inviterer til design thinking workshop
tirsdag 26.februar fra kl.08:00 – 12:00 på Work-Work. Design thinking metodikk er på godt norsk:
Design thinking is an iterative approach to problem solving that intentionally seeks out people with
different perspectives, knowledge, skills and experience and has them work together to create a
practical solution for a real-world problem.

Målsetning for +Trondheim+ workshop er å frembringe kreative løsningsforslag og nye
forretningsmodeller hvor man drar nytte av nye digitale teknologier som; web, beacons, QR-koder,
XR (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality), til formidling av kulturarv-, reiseliv- og
opplevelser. Tematisk vil fokus være «Middelalderen i Trondheim». Workshop tar utgangspunkt i at det skal
plasseres ut bumerker (logo) på middelalder-lokaliteter i Trondheim og Trøndelag. Gjennom design
thinking prosess vil vi i løpet av denne morgenen identifisere muligheter og begrensninger for en
digital infrastruktur knyttet til bumerkene.

Workshoppen har begrenset med plass, og er velegnet for både deg som vil lære mer om å jobbe
med design-thinking metodikk samt deg som ønsker å identifisere muligheter for forskning, utvikling
og innovasjon rettet mot å styrke Trøndelag som en attraktiv lokalitet for teknologi, reise- og
opplevelser.

Det vil bli enkel servering av mat og drikke underveis.