Skip to navigation Skip to events Skip to content
Friday
27.
Apr 2018
11:00

SML: Community Lunch: Møt Kreativ Næring

Spillutviklere, bedrifter og arrangører, kom og møt den nye kreative finansieringsordningen i Norge, Kreativ Næring-avdelingen i Kulturrådet. Deres mål er å bidra kreative bedrifter og næringer til å bli mer bærekraftige.

Rådgiver Ingrid Aukrust Rones vil bruke de første 20 min på to nye tilskuddsordninger, en rettet mot næringsutvikling, den andre mot regional bransjeutvikling. Etterpå åpner vi for spørsmål, og det blir også mulig å snakke med Ingrid på egenhånd.

https://www.kulturradet.no/kreativ-naering
Neste søknadsrunde har first 5. juni.

English:
Game developers, companies and organizers, come meet the new creative arts funding body in Norway, the Creative Industries branch of the Norwegian Arts Council. Their goal is to help support creative companies and industries become more sustainable.

Advisor Ingrid Aukrust Rones will spend the first 20min on the two separate branches of their funding body, one geared towards companies, the other towards the regional industry. Afterwards we open for questions, plus it will be possible to speak 1-on-1 with Ingrid.

Next application deadline is the 5th of June.


Spillmakerlauget Midt
Work-Work
Kreativ Næring (Kulturrådet)