Skip to navigation Skip to events Skip to content
Thursday
31.
Aug 2017
18:00

IKT-fagets fremtid i Videregående skole

Folkemøte om framtiden for IKT-utdanning i videregående skole

I en ny høring fra Kunnskapsdepartementet med høringsfrist 4. september foreslås det å gjøre den eneste IKT-fagutdanninga i Norge, IKT-servicefag, til en del av elektrofag. Dette vil gjøre fagarbeiderutdanninga i IKT til en liten fotnote, og vi er redd for forslaget vil rasere IKT-utdanninga i vgs i en tid der mer og mer i samfunnet digitaliseres, og behovet for IKT-kompetanse bare øker.

IKT-lærere og representanter for IKT-bransjen over hele landet står samlet mot dette forslaget og krever en egen, fullverdig IKT-linje på videregående skole! Vi ønsker å samle IKT-bransjen, politikere og andre interesserte til et møte der vi diskuterer framtiden for IKT-utdanning og behovet for IKT-kompetanse i framtiden.

For mer info, les gjerne denne kronikken: https://www.adressa.no/ meninger/2017/08/17/ IKT-faget-er-i-ferd-med-å-b li-rasert-15163405.ece

Program er under arbeid.

Vel møtt!