Skip to navigation Skip to events Skip to content
Friday
23.
Nov 2018
09:00

Bli itj romfart uten bart

Gratis oppmøte – husk påmelding!

https://blir-itj-romfart-uten-bart.eventbrite.com/

Er du fra en etablert rombedrift og ønsker å lære om nye finansieringsordninger for forskning og utvikling? Har du null erfaring med romfart, og ønsker å vite hvordan man kommer i gang?

Kan din teknologi eller kunnskap brukes for å løse utfordringer i rommet? Ser du etter nye samarbeidspartnere? Kan kompetanse og teknologi fra romprosjekter styrke din bedrifts kjernevirksomhet, gi et konkurransefortrinn eller gi tilgang til nye nettverk og markeder?

Svarer du tja eller mer på ett eller flere av disse spørsmålene, er dette arrangementet ment for deg.

Fredag 23. november kl. 09:00 arrangerer Norsk Romsenter og Technoport et infomøte på Work-Work. Det vil informeres om et utvalg nasjonale og internasjonale romrettede støtteordninger for bedrifter og institutter.

Det vil først og fremst informeres om teknologiprogrammene i European Space Agency og hvordan norske aktører kan benytte disse. I tillegg vil det opplyses om relevante programmer fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det blir også informasjon om Spaceport Norway 2019, romfartskonferansen som i 2019 legges til Trondheim.

Etter presentasjonene blir det tid til å bli kjent, og muligheter til å få individuell veiledning fra Norsk Romsenters fagpersoner.

Det vil også avholdes et liknende arrangement på Norsk Romsenter i Oslo 28.11:

https://www.innovasjonnorge.no/no/kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/arrangementer/fra-ide-til-marked—oslo2222222/

Vel møtt!